PanCake webこどもパソコン「IchigoJam」の拡張ボード「PanCake」をエミュレートする拡張タグ「ns-pancake」使用
使用可能コマンド
PC CLEAR cn (cn: 00-0f) / pancake.clear(cn)
PC LINE x1 y1 x2 y2 cn (cn: 00-0f) / pancake.line(x1, y1, x2, y2, cn)
PC CIRCLE x y r cn (cn: 00-0f) / pancake.circle(x, y, r, cn)
PC STAMP1 px py cn ptn (cn: 00-0f) / pancake.stamp1(x, y, cn, ptn)
PC STAMP px py tc ptn [fs] [ra] (tc: 00-0f, fs:00 or 01, ro:00-03) / pancake.stamp(x, y, tc, ptn[, fs[, ra]])
PC STAMPS px py si (si: 00-2f) / pancake.stamps(x, y, si)
PC IMAGE in (in: 00-07) / pancake.image(idx)
PC SPRITE START bg (in: 00-07 or 10-f0) / pancake.spriteStart(bg)
PC SPRITE CREATE sn si / pancake.spriteCreate(sn, si)
PC SPRITE MOVE sn x, y / pancake.spriteMove(sn, x, y)
PC SPRITE FLIP sn fs / pancake.spriteFlip(sn, fs)
PC SPRITE ROTATE sn ra / pancake.spriteRotate(sn, ra)
PC SPRITE USER sn tc ptn / pancake.spriteUser(sn, tc, ptn)
PC SOUND1 cn on sn / pancake.sound1(cn, on, sn)
PC RESET / pancake.reset()
APP: CC BY fukuno.jig.jp
ns-pancake.mjs: CC BY-NC Natural Style Co. Ltd. PanCake
PALLETE DATA: CC BY-NC Natural Style Co. Ltd. PanCake
IMAGE DATA: CC BY Royalty Free 4K HD Footage : 4K HD フリー映像素材 (富士山)(同著作者、古旗さんによる加工TXTファイル