IchigoJam print

Amasomo ya porogaramu
- Gucana itara / LED
- Operate the Time / WAIT
- Subiza imibare / INPUT
- Kora imibare / PRINT
- Operate the place / LOCATE
- Guca urubanza / IF
- Kora amatara ya n'ijoro / GOTO
- Bika porogaramu / SAVE-LOAD-NEW
- Ibuka porogarmu / RUN/LIST
- Kora ijwi / BEEP
- Andika umuzika / PLAY
- Multiplication by loop / FOR/NEXT
- Kora imibare ya Zeru na Rimwe/ BIN$
- Memorize the numbers / LET
- Guhuza amaporogaramu / LRUN
- Bwira mudasobwa icyo utekereza / BTN
- Kora Rudo(duce) / RND
- Kora ikimenyetso / PCG
- Kora isaha ibara igihe/ TICK
Ammasomo y'imibare
- Guteranya kuva kuri 1 kugera ku 100
- Reba uko bakuba
- Reba uko kugabanya
- Rounding off
Ele-making course
- Reka tuganirire kumpuzamikorere!
Amasom ya apurikasiyo
- Ibarwa ry;imibare
- Mukino wa Janken
- Umukino wa Kawakudari
- Kwandika vuba vuba
- Umukino wo kwandika imibare
- Umukino wo gusimbuka
- Umukino wa Nekonikoban
- Nine Puzzle
- Population simulation
- Ni uwuhe munsi wavutseho?
- Gacha simulation
IchigoJam print @en https://ichigojam.github.io/print/rw/
日本語: IchigoJam print @ja https://ichigojam.github.io/print/ja/
licence: CC BY IchigoJam®jig.jp
Src: IchigoJam print on GitHub