IchigoJam print

Kosi la Programu
- Washa! / LED
- Dhibiti muda / WAIT
- Jibu katika namba / INPUT
- Kokotoa namba / PRINT
- Endesha mahali au sehemu / LOCATE
- Iache iamue / IF
- Tengeneza ishara ya usiku / GOTO
- Tunza programu / SAVE/LOAD/NEW
- Kumbumbu ya programu / RUN/LIST
- Tengeneza sauti / BEEP
- Tunga muziki / PLAY
- Kuzidisha kwa rejeleza FOR/NEXT
- Tengenza namba jozi / BIN$
- Hifadhi namba / LET
- Unganisha programu / LRUN
- Julisha mawazo / BTN
- Tengeneza kete au dadu / RND (RANDOM)
- Tengeneza kibambo asili / PCG
- Tengeneza saa ya kupima wakati / TICK
- 1 + 1 = 1, Fumbo la Mantiki
Kosi la Hesabu
- Jumlisha kutoka 1 mpaka 100
- Kutafuta Kigawe cha Shirika(Hisabati)
- Kutafuta Kigawo cha Shirika(Hisabati)
- Kukadiria namba (Hisabati)
Kosi la Kutengeneza Mtandao wa Tarakilishi
- comming soon
Kosi la Programu Tumizi
- ChemshaBongo ya Namba
- Mchezo wa Mkono (Janken)
- Mchezo wa Kawakudari
- Gusa Kuandika
- Mchezo wa kuchapa Namba
- Mchezo wa Kawakudari
- Mchezo wa Nekonikoban
- Population simulation
- Siku gani katika wiki ulizaliwa?
- Gacha simulation
Swahili: IchigoJam print @sw https://ichigojam.github.io/print/sw/
Kinyarwanda: IchigoJam print @rw https://ichigojam.github.io/print/rw/
English: IchigoJam print @en https://ichigojam.github.io/print/en/
Japanese: IchigoJam print @ja https://ichigojam.github.io/print/ja/
licence: CC BY IchigoJam®jig.jp
Src: IchigoJam print on GitHub